top of page

Mga debosyonal ni Emmaus

Mga Past Speaker

Mayo 2021

Tom Christofferson "Paggamit ng Pangkalahatang Kumperensya para sa LGBTQ Ministry"

Tom%20Christofferson_edited.jpg

Hunyo 2021

"Ano ang Gumagawa sa Aking Ward para sa mga Miyembro ng LGBTQ"

Mendoza+Livier (1).jpg
Emmaus%20Devotional%20-%20Screen%20Shot%

Marso 2021

Tag-init Lee-Correy

Summer Lee-Correy.jpg

Abril 2021

James Brinton

James Brinton.jpg
Devotional1.PNG
bottom of page