top of page

KOMUNIDAD

Halika sa paglalakad sa amin sa daan patungong Emmaus

Kami ay nagtatayo ng isang kasama na pamayanan ng heterosexual / cisgender at LGBTQ Latter-day Saints na tinawag sa ministeryo para sa kaligtasan, kagalingan, at kaligayahan ng mga LGBTQ na tao at katabi ng The Church of Jesus Christ. Mayroon kaming isang buhay na buhay na komunidad sa Facebook, kung saan nakikinig kami at naglilingkod sa bawat isa.

Inaanyayahan ka naming sumali sa amin sa sumusunod na link:

  https://www.facebook.com/groups/emmauslgbtq/

f_logo_RGB-Hex-Blue_512.png
Devote Woman
bottom of page