top of page

PAMUMUNO

Valerie Nicole Green

VALERIE NICOLE GREEN (SIYA / SIYA)

Tagapagtatag at Co-Chair

Ang miyembro ng tagapagtatag na si Valerie Nicole Green ay isang transgender na babae na aktibo sa kanyang ward ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa Missouri. Bago lumipat, siya ay ikinasal sa loob ng 34 taon at ngayon ay nabalo na. Siya ang ama sa limang anak at lolo sa anim na apo. Matapos ang limang dekada ng paghihintay, siya ay buong paglipat ng lipunan mula Enero 1, 2019.

John Gustav-Wrathall

JOHN GUSTAV-WRATHALL (SIYA / SIYA)

Tagapagtatag at Co-Chair

Ang kasapi ng nagtatag na si John Gustav-Wrathall ay isang nai-publish na iskolar at guro sa larangan ng kasaysayan ng LGBTQ at relihiyong Amerikano at isang dating pangulo at ehekutibong direktor ng Kumpirmasyon. Aktibo siya sa Lake Nokomis Ward ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Siya at ang kanyang asawa na halos tatlong dekada ay mga magulang ng isang bakanteng anak na lalaki at nakatira sa timog Minneapolis.

Erika Munson

ERIKA MUNSON (SIYA / SIYA)

Tagapagtatag at Co-Chair

Si Erika ay isang miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints at isang supling ng mga Mormon na nagpasimuno. Nakatanggap siya ng isang BA sa Fine Arts mula sa Harvard College kung saan nakilala niya ang kanyang asawang si Shipley; sama-sama nilang pinalaki ang kanilang limang anak sa hilagang-silangan ng Estados Unidos at Europa. Noong 2012 ay itinatag niya ang Mormons Building Bridges. Nakatira ngayon sa Sandy, Utah, siya ay isang guro sa Ingles at silya ng Library sa Waterford School.

Carson Perez

CARSON PEREZ (HE / HIM)

Board Member

Si Jerry ay isang bukas na aktibong gay na miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints mula sa Calgary, Alberta, Canada. Sumali si Jerry sa simbahan noong 2004 at kasalukuyang naglilingkod bilang Pangulo ng Korum ng Elders sa Varsity Mandarin Branch at bilang isang Temple Ordinance Worker. Si Jerry ay naging tagapagtaguyod sa loob ng pamayanan ng simbahan noong 2015. Nakilala niya ang anim sa walong Stake Presidencies sa Calgary at nanguna sa mga pagsasanay para sa mga obispo at lider ng stake. Naramdaman niya ang pangangailangan para sa isang nakikitang huwaran at sinusubukang maging huwaran na kailangan ng marami nang sumali sila sa simbahan.

Diane Roldan

CARSON PEREZ (SIYA / SIYA)

Miyembro ng Lupon

Nagtapos si Carson ng BA sa English mula sa Northwest University, at isang M.Div. mula sa Yale Divinity School. Noong Hulyo 1996, sa Kearns, Utah, siya ay sumapi sa Simbahan. Sa kasalukuyan, naglilingkod siya sa JustServe Committee sa Sunset Ward, at sa Stake Self-Reliance Committee. Nagtatrabaho si Carson sa isang pagpasok sa isang independiyenteng paaralan, at nakatira kasama ang kanyang kapareha, sa San Francisco, California.

image4

CARSON PEREZ (SIYA / SIYA)

Miyembro ng Lupon

Nagtapos si Carson ng BA sa English mula sa Northwest University, at isang M.Div. mula sa Yale Divinity School. Noong Hulyo 1996, sa Kearns, Utah, siya ay sumapi sa Simbahan. Sa kasalukuyan, naglilingkod siya sa JustServe Committee sa Sunset Ward, at sa Stake Self-Reliance Committee. Nagtatrabaho si Carson sa isang pagpasok sa isang independiyenteng paaralan, at nakatira kasama ang kanyang kapareha, sa San Francisco, California.

Mendoza Livier.jpg

CARSON PEREZ (SIYA / SIYA)

Miyembro ng Lupon

Nagtapos si Carson ng BA sa English mula sa Northwest University, at isang M.Div. mula sa Yale Divinity School. Noong Hulyo 1996, sa Kearns, Utah, siya ay sumapi sa Simbahan. Sa kasalukuyan, naglilingkod siya sa JustServe Committee sa Sunset Ward, at sa Stake Self-Reliance Committee. Nagtatrabaho si Carson sa isang pagpasok sa isang independiyenteng paaralan, at nakatira kasama ang kanyang kapareha, sa San Francisco, California.

bottom of page