top of page
Vectorized Logo LGBTQ Ministry Transparent.png

EMMAUS LGBTQ MINISTRY

Paglilingkod sa at sa mga indibidwal na LGBTQ at kanilang mga pamilya na nasa at katabi
Ang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

KUNG SINO TAYO

Naiisip ng Emmaus LGBTQ Ministry ang isang pamayanan ng heterosexual / cisgender at LGBTQ Latter-day Saints na tinawag sa ministeryo para sa kaligtasan, kagalingan, at kaligayahan ng mga LGBTQ na tao at katabi ng The Church of Jesus Christ.

ANG ATING PANANAW

Pakinggan mula sa mga miyembro ng LGBTQ at mga kakampi sa kanilang sariling mga salita tungkol sa kung paano ang paglilingkod kasama si Emmaus ay inilalapit sila kay Kristo at sa aming mga kaibigan at pamilya ng LGBTQ.

Ang Daan sa Emmaus , James He Qi, https://www.heqiart.com

DEVOTIONALS

Tuwing ikatlong Linggo, nagho-host si Emmaus ng mga debosyonal para sa mga miyembro ng LGBTQ ng Simbahan na ibahagi ang kanilang mga patotoo; hinihimok ang mga kapanalig na dumalo at makinig. Nagho-host din si Emmaus ng mga pangkalahatang kaganapan at pagtitipon sa buong taon.

SUMALI KA

Ang Emaus community hub ay ang pahina sa Facebook. Nagbabahagi ng inspirasyon ang mga miyembro at nakakita ng suporta sa pamamagitan ng patuloy na pag-uusap. Sundin ang aming pahina sa Facebook upang makahanap ng isang lokal na grupo ng Emmaus na malapit sa iyo o magsimula ng isa sa iyong sarili.

bottom of page